Planowanie Sukcesji

System Zarządzania Talentami Harrison umożliwia łatwą identyfikację puli talentów do rekrutacji wewnętrznej, planowania sukcesji i rotacji stanowisk. Zapewnia kompleksową analizę decyzji, które dotyczą zarówno kwalifikacji, jak i zachowań, pozwalając tym samym skrócić czas poświęcany na administrację o ponad 70%.

Odkryj, którzy pracownicy są najbardziej dopasowani do stanowisk w Twojej organizacji. Skróć czas potrzebny na planowanie sukcesji, awans i rotację.

Gotowe Pule Talentów

Dzięki funkcji zbiorowego wysyłania zaproszeń jednym kliknięciem możesz zaprosić wielu pracowników do wypełnienia SmartQuestionnaire. Umożliwia to ocenę wszystkich pracowników w celu znalezienia tych najbardziej dopasowanych do określonego stanowiska. Możesz zaoszczędzić ponad 70% swojego czasu związanego z planowaniem sukcesji i rotacją pracowników, korzystając z analiz i pulpitu do planowania sukcesji.

Wewnętrzna Rekrutacja lub Awans

Po rozpoczęciu rekrutacji możesz poprosić wybranych pracowników o wypełnienie Kwestionariusza Kwalifikacji Zawodowych dotyczącego danego stanowiska, który będzie mierzył ich kwalifikacje w odniesieniu do tej pozycji. Po wypełnieniu kwestionariusza na pulpicie wyświetli się wynik dopasowania kwalifikacji i predyspozycji. Możesz także zbadać najlepszych kandydatów pod kątem krytycznego myślenia, zapraszając ich do ukończenia oceny QCT, co zajmuje średnio tylko 20 minut. Wyniki wszystkich tych assessmentów zostaną podsumowane w formie jednego wyniku ogólnego.

Ścieżka Przywództwa czy Ścieżka Specjalisty?

Zdefiniuj, kto ma potencjał zostać skutecznym liderem, a kto lepiej nadaje się do roli specjalisty. Uniknij przekształcania swoich najlepszych pracowników w nieefektywnych menedżerów.

Rotacja Pracowników

Skorzystaj z Systemu Zarządzania Talentami, aby wprowadzić nową efektywność rotacji stanowisk dzięki zrozumieniu, które zmiany będą pasować do pracowników.

Rozmowa o Nowym Stanowisku

Łatwo jest zdecydować, z kim należy przeprowadzić wywiad, ponieważ pracownicy zostaną uszeregowani według ich dopasowania do stanowiska. Pracodawca może następnie przejrzeć kompleksowe raporty na temat najlepiej dopasowanych kandydatów i wykorzystać te informacje do zwiększenia skuteczności rozmowy kwalifikacyjnej. Raport Analiza Sukcesu Zawodowego porównuje osobę z zachowaniami wspierającymi sukces na nowym stanowisku pracy. Raport Zaangażowania określa obszary oczekiwań kandydata względem zatrudnienia oraz stopień, w jakim jego oczekiwania są obecnie spełniane. Przewodnik Wywiadu zawiera pytania dotyczące rozmowy kwalifikacyjnej związane z nową pracą, dostosowane do konkretnego pracownika. Metoda rozmowy ma na celu utrzymanie pozytywnych relacji z kandydatem i dalsze określenie wzajemnych potrzeb w zakresie zatrudnienia związanych z nowym stanowiskiem.

  • ROZWIĄZANIA
  • ASSESSMENTY
  • TECHNOLOGIA
  • ZASOBY
  • O NAS

Obserwuj Nas

Chcesz dowiedzieć się więcej?
Skontaktuj się, aby otrzymać bezpłatne demo