worldwide

Przykładowe Raporty

Harrison Assessments oferuje najbardziej szczegółowe i dokładne raporty na rynku. Są one dopasowane do każdej osoby oraz do każdego stanowiska. Generowane są w formacie PDF, aby je odczytać, należy zainstalować program Adobe Acrobat Reader. Kliknij, aby pobrać program.

Kliknij miniaturkę raportu, aby go pobrać

Raporty Rekrutacyjne

Job Success Analysis Sample
Analiza Sukcesu Zawodowego
Porównuje kandydata do profilu stanowiska, pokazując pozytywny oraz niekorzystny wpływ każdej z cech na efektywność na stanowisku.
How to Attract Sample
Jak Zachęcić Kandydata
Dostarcza rekruterowi kluczowych informacji na temat tego, jak przekonać najlepszego kandydata do zaakceptowania oferty.
Interview Guide Sample
Przewodnik Wywiadu
Dostarcza rekruterowi kluczowych pytań dotyczących kwalifikacji oraz kompetencji behawioralnych kandydata, które pozwolą na jego rzetelną ocenę i przyznanie obiektywnej punktacji.
Engagement and Retention Sample
Analiza Zaangażowania i Zatrzymania Pracownika
Analizuje dopasowanie oczekiwań kandydata do profilu organizacji. Raport dostarcza informacji na temat tego, w jaki sposób można zwiększyć zaangażowanie pracownika, jego efektywność, a w efekcie poprawić wyniki biznesowe.
Quantitative Critical Thinking Sample
Myślenie Krytyczne
Sprawdza logikę, rozumowanie numeryczne oraz werbalne za pomocą jednego zestawu pytań i zajmuje około 20 minut. Zdolności osoby mierzy się w stosunku do wymagań stanowiska, zapewniając wysoki poziom dokładności.

Raporty Rozwojowe

Develop for Position Sample
Rozwój Na Stanowisku
Raport ten dostarcza plan rozwoju dla każdej z dwóch cech, które mają największy wpływ na efektywność konkretnej osoby na danym stanowisku. Zawiera wymagania dotyczące szkolenia siebie lub innych w celu dalszego rozwijania określonych cech i zwiększania specjalistycznej wiedzy w zakresie coachingu.
How to Manage, Develop and Retain Sample
Jak Zarządzać, Rozwijać i Motywować Pracownika
Raport ten dostarcza menedżerom spostrzeżeń, które wpływają na zwiększenie efektywności, motywacji i prawdopodobnego zatrzymania pracownika. Koncentruje się na tym, jak najlepiej wykorzystać mocne strony danej osoby, alarmując jednocześnie o potencjalnych problemach z efektywnością.
Job Success Analysis Sample
Analiza Sukcesu Zawodowego
Ten raport mierzy w jakim stopniu dana osoba spełnia wymagania behawioralne, niezbędne do odniesienia sukcesu dla danego stanowiska pokazując potencjalny pozytywny i negatywny wpływ każdej cechy na efektywność pracy.
Main Graph Sample
Raport Główny
Pokazuje najważniejsze cechy na jednej stronie, pozwalając na skuteczną analizę relacji między nimi. Wymaga specjalistycznego szkolenia do interpretacji (opcjonalnie z zaznaczeniem cech odnoszących się do stanowiska).
Paradox Graph and Narrative Sample
Raport Paradoks
Raport ten pokazuje dynamikę relacji między dwiema cechami każdego z 12 paradoksów. Umożliwia analizę postaw i zachowań (oraz ich zmianę w stresie), które znacząco wpływają na efektywność, zaangażowanie i zatrzymanie pracowników (opcjonalnie z wyróżnieniem cech związanych ze stanowiskiem).
Summary and Keywords Sample
Mocne Strony
Zawiera podsumowanie mocnych stron i kwestii związanych z predyspozycjami danej osoby. Nie jest bezpośrednio związany ze stanowiskiem
Traits and Defn Sample
Cechy i Definicje
Ukazuje cechy wraz z ich definicjami według punktacji, jaką otrzymał kandydat w każdej z kategorii. Cechy uszeregowane są od najwyższego do najniższego wyniku (opcjonalnie z zaznaczeniem cech odnoszących się do stanowiska).
Engagement and Retention Sample
Analiza Zaangażowania i Zatrzymania Pracownika
Analizuje dopasowanie oczekiwań kandydata do profilu organizacji. Raport dostarcza informacji na temat tego, jak zwiększyć zaangażowania pracownika, jego efektywność, a w efekcie poprawić wyniki biznesowe.
Behavioral Competency Analysis Sample
Analiza Kompetencji Behawioralnych
Zapewnia dogłębną analizę tendencji i zachowań pracownika związanych z dowolną kompetencją behawioralną. Obejmuje Przywództwo, Inteligencję Emocjonalną, Współpracę i Kompetencje Zespołowe, Ogólne Kompetencje i można je dostosować wedle własnych wymagań.
Remote Work Analysis Sample
Analiza Pracy Zdalnej
Zmierz, zrozum i rozwiń zdolność Twoich pracowników do efektywnej pracy zdalnej. Obejmuje dwie kompetencje behawioralne w zakresie zdalnej produktywności i zdalnej komunikacji i może być łączona z Behawioralną Analizą Sukcesu oraz analizą Zaangażowania i Zatrzymania.
Remote Work Analysis - Leadership Sample
Analiza Zdalnego Zarządzania
Liderzy często muszą dopasować swój styl zarządzania do pracy zdalnej. Raport obejmuje dwie kompetencje behawioralne w zakresie zarządzania zdalną produktywnością i komunikacją.

Raporty Grupowe

Group Screening Sample
Grupowa Analiza Sukcesu Zawodowego
Przedstawia ranking pracowników lub kandydatów według uzyskanych wyników. Raport może być używany jako analiza zależności pomiędzy efektywnością zespołu a wynikami jego członków. Jest to jedno z narzędzi używanych przy procesie benchmarkingu.
Team Main Graph Sample
Grupowy Raport Główny
Pokazuje najważniejsze cechy na jednej stronie, pozwalając na bardziej efektywną analizę zależności pomiędzy poszczególnymi cechami oraz członkami zespołu.
Team Paradox Graph Sample
Grupowy Paradoks
Ukazuje w formie grafów paradoksalne zależności między cechami poszczególnych członków zespołu.
Team Engagement and Retention Sample
Grupowa Analiza Zaangażowania i Zatrzymania Pracowników
Organizuje zależność pomiędzy oczekiwaniami zespołu a profilem organizacji. Raport dostarcza wglądu w zaangażowanie zespołu, pozwala zwiększyć efektywność, a w efekcie wyniki biznesowe.

Raporty Kariery

Career Enjoyment Sample
Analiza Satysfakcji z Pracy
Porównuje preferencje zawodowe i zainteresowania z profilem kariery w odniesieniu do satysfakcji z pracy.
Career Development Sample
Rozwój Kariery
Pomaga poprowadzić ścieżkę kariery tak, aby była ona satysfakcjonująca i odpowiadała zainteresowaniom, umiejętnościom interpersonalnym, motywacjom oraz umiejętnościom przywódczym.
Career Options Sample
Opcje Kariery
Dostarcza listę karier ze wskazaniem, które z nich będą sprawiały najwięcej satysfakcji badanemu. Kariery ułożone są w zależności od potencjalnej satysfakcji z pracy.
Your Greatest Strengths Sample
Twoje Największe Atuty
Opisuje największe atuty badanego. Niektóre z nich opisane są jako paradoksalne pary cech, które pozornie wykluczają się nawzajem, jednak w rzeczywistości uzupełniają się.
  • ROZWIĄZANIA
  • ASSESSMENTY
  • TECHNOLOGIA
  • ZASOBY
  • O NAS

Obserwuj Nas

Chcesz dowiedzieć się więcej?
Skontaktuj się, aby otrzymać bezpłatne demo