Badanie Zaangażowania Pracowników

Aby znacznie zwiększyć zaangażowanie pracowników, musisz zrozumieć pasje, motywacje i oczekiwania danej osoby. Nasz indywidualny Assessement Zaangażowania Pracowników odwzorowuje pasje, motywacje, oczekiwania poszczególnych pracowników oraz stopień ich spełnienia w danej organizacji.

Dopasowanie do Roli

Zaangażowanie pracownika jest niezwykle trudne, chyba że zapewnimy mu rolę w organizacji, która jest zgodna z jego pasjami, celami, zainteresowaniami i preferencjami zawodowymi. Nasz SmartQuestionnaire mierzy 175 czynników, a nasz raport Analiza Sukcesu Zawodowego porównuje te czynniki z zadaniami, obowiązkami i wymaganiami warunkującymi efektywność na konkretnym stanowisku. Po ustaleniu odpowiedniego dopasowania do stanowiska kolejnym krokiem jest zrozumienie celów i oczekiwań poszczególnych pracowników.

Zrozumienie Oczekiwań a Satysfakcja

Nasze badanie Zaangażowania Pracowników identyfikuje i szereguje najważniejsze oczekiwania pracowników oraz stopień, w jakim pracownik uważa, że ​​są one spełniane w jego pracy. Kluczowymi czynnikami zaangażowania pracowników są oczekiwania, które ich zdaniem są ważne, ale które pozostają niespełnione. Jeśli ta różnica jest duża, istnieje poważne ryzyko obniżenia zaangażowania i w efekcie rotacji pracowników.

Wspólna Odpowiedzialność Za Zaangażowanie

Ponieważ na indywidualne zaangażowanie pracowników wpływa wiele czynników, ważne jest zrozumienie zachowań pracownika w stosunku do jego silnych potrzeb. W niektórych przypadkach zachowania te mogą wspierać ich potrzeby, a w innych mogą utrudniać spełnienie tych oczekiwań. Nasz indywidualny Assessment Zaangażowania Pracowników zapewnia informacje o oczekiwaniach oraz o wspierających je zachowaniach. Pozwala to na odbycie wysoce efektywnej dyskusji z pracownikiem na temat zaangażowania i wspólnej odpowiedzialności za nie.

Monitoruj Poziom Zaangażowania

Monitoruj zmiany poziomu zaangażowania pracowników w czasie, aby móc na bieżąco na nie reagować. Badanie Zaangażowania Pracowników może zostać ukończone w mniej niż 5 minut, pozwalając na określenie aktualnego poziomu satysfakcji w pracy. Dzięki temu przełożony otrzymuje informacje klucze do wzbudzenia zaangażowania i utrzymania pracownika w firmie.

Wzbudź Zaangażowanie

Wesprzyj managerów w angażowaniu i zatrzymaniu swoich pracowników, korzystając z naszego raportu Analiza Zaangażowania i Zatrzymania Pracownika.

SmartQuestionnaire

Pracownicy, którzy już wcześniej wypełnili nasz SmartQuestionnaire, nie muszą wypełniać kolejnego kwestionariusza, aby można było przygotować dla nich raport Analiza Zaangażowania i Zatrzymania Pracownik. Wszystko opiera się na naszym jednym 25-minutowym SmartQuestionnaire.

  • ROZWIĄZANIA
  • ASSESSMENTY
  • TECHNOLOGIA
  • ZASOBY
  • O NAS

Obserwuj Nas

Chcesz dowiedzieć się więcej?
Skontaktuj się, aby otrzymać bezpłatne demo