worldwide

Rozwój Organizacji

Analiza rozwoju organizacji Harrison umożliwia ocenę managerów, działów lub całych organizacji. Pozwala na budowanie efektywnych zespołów, tworzenia kultury zaangażowania, rozwijania kompetencji behawioralnych i zatrzymania najlepszych talentów.

Buduj Zespoły

Grupowa Analiza Harrison identyfikuje czynniki, które ułatwiają lub utrudniają zespołom osiągnięcie ich celów, poprzez identyfikację obszarów budujących zespół oraz tych, które mogą stać się przyczyną konfliktów.

Nasza metodologia Grupowy Paradoks dostarcza płaszczyznę niezbędną do jasnego przedstawienia i zrozumienia różnorodności zespołu. Każdy członek zespołu zda sobie sprawę z kluczowych zmian, które musi wprowadzić, aby zmaksymalizować efektywność zespołu i skutecznie współpracować z innymi.

Zbuduj Kulturę Zaangażowania

Nasza ankieta dotycząca zaangażowania pozwala poznać oczekiwania Twoich Talentów i sprawdzić, na jakim poziomie są one spełnione. Nasza analiza zaangażowania pracowników jest zintegrowana z SmartQuestionnaire i zapewnia przydatne dane do budowania zaangażowania. Obejmuje ona najważniejsze oczekiwania pracowników, poziom spełnienia tych oczekiwań, a także informacje na temat zachowań, które będą wpierać pracowników w ich osiągnięciu.

Rozwiń Kompetencje Behawioralne

Jeśli Twoja organizacja posiada już własne kompetencje behawioralne, nasze 175 cech Harrison można łatwo włączyć do spersonalizowanych formuł, które porównują pracowników z Twoimi kompetencjami. Nasze raporty Kompetencji Behawioralnych porównują osobę z konkretnymi zachowaniami potrzebnymi do osiągnięcia sukcesu w zakresie danej kompetencji. Możesz wspomóc swoich pracowników dzięki raportom rozwojowym ukierunkowanym na określone obszary rozwoju niezbędne do uzyskania tych kompetencji.

Analiza Kultury

Nasza usługa analizy kultury pozwala Ci określić rzeczywistą kulturę organizacji z tym, czym ty chcesz, żeby była. Skorzystaj ze spostrzeżeń na temat grupy, aby zidentyfikować braki między zachowaniami a celami.

Zatrzymaj Top Talenty

Nasza analiza zatrzymania pracowników pozwala odkryć, dlaczego Twój Talent odchodzi i jak możesz temu zapobiec, aby zwiększyć retencję i zadowolenie pracowników. Zidentyfikuj „zagrożonych” pracowników i uzyskaj informacje potrzebne do stworzenia skutecznej strategii, pozwalającej na zatrzymanie Talentów. Zachowaj swoje największe talenty, znajdź dla nich najlepsze miejsce w organizacji zwiększając ich satysfakcję oraz unikając ogromnych kosztów związanych z rotacją pracowników.

Zbuduj Sukcesję Przywództwa

Buduj sukcesję przywództwa, korzystając z naszej funkcji Planowania Sukcesji, która zawiera unikalny system ułatwiający odkrycie, kto jest gotowy do objęcia nowej roli lub wskazuje jakie działania rozwojowe dana osoba musi podjąć, aby uzyskać tę gotowość w najbliższym czasie.

  • ROZWIĄZANIA
  • ASSESSMENTY
  • TECHNOLOGIA
  • ZASOBY
  • O NAS

Obserwuj Nas

Chcesz dowiedzieć się więcej?
Skontaktuj się, aby otrzymać bezpłatne demo