worldwide

SmartQuestionnaire

Kwestionariusz Harrison Assessments (SmartQuestionnaire) mierzy 175 cech i umożliwia skuteczną analizę informacji związanych z zachowaniami, kompetencjami przywódczymi, inteligencją emocjonalną, motywacją, postawą życiową, pasją do określonych stanowisk, zaangażowaniem i zatrzymaniem - wszystko w jednym zaawansowanym technologicznie 25-minutowym kwestionariuszu.

W przypadku diagnozy grupowej SmartQuestionnaire analizuje potencjał przywódczy organizacji, rozwój talentów, prawdopodobny wskaźnik zatrzymania talentów oraz zapewnia praktyczny wgląd w zaangażowanie firmy, rozwój przywództwa i planowanie sukcesji.

Dopasuj ludzi do odpowiednich stanowisk, wspieraj zaangażowanie pracowników, rozwijaj kompetencje behawioralne właściwe dla danego stanowiska, promuj kluczowe wartości, przyspieszaj rozwój przywództwa i umożliwiaj menedżerom rozwijanie, angażowanie i zatrzymywanie pracowników. Wszystko to na podstawie jednego SmartQuestionnaire.

  • ROZWIĄZANIA
  • ASSESSMENTY
  • TECHNOLOGIA
  • ZASOBY
  • O NAS

Obserwuj Nas

Chcesz dowiedzieć się więcej?
Skontaktuj się, aby otrzymać bezpłatne demo