worldwide

Rozwój Przywództwa Poprzez Osiągnięcie Zbalansowanych Kompetencji Liderskich

Liderzy muszą codziennie zarządzać pozornie sprzecznymi potrzebami. Metodologia Paradoksu pozwala menedżerom zrozumieć ich równowagę i poszerzyć ich zdolności przywódcze w celu maksymalizacji efektywności organizacji. Liderzy zdobywają niezbędne zrozumienie swoich zachowań i reakcji na stres oraz tego jak wpływają one na całą organizację.

Technologia Paradoks dokładnie określa, czy silne cechy danej osoby są prawdziwymi atutami, czy ukrytymi zagrożeniami. To rozróżnienie jest kluczową kwestią, której nie uwzględnia większość tradycyjnych ocen.

Kompetencje Przywództwa

Raporty dotyczące kompetencji przywództwa zawierają praktyczne wskazówki, które umożliwiają liderom dogłębne zrozumienie ich własnych zachowań związanych z najlepszymi praktykami zarówno dla doświadczonych jak i kształtujących się liderów. Jeśli Twoja organizacja ma swój model kompetencji przywódczych, dzięki użyciu naszych 175 cech Harrison łatwo przygotujemy dla Ciebie spersonalizowaną formułę, która porówna poszczególnych liderów z kompetencjami przywódczymi Twojej firmy.

Szkolenie Nowych Managerów

Przed awansowaniem swoich najlepszych pracowników na stanowiska kierownicze sprawdź, na jakim poziomie mają oni potencjał przywódczy. Aktywnie wykorzystuj wyniki, aby zidentyfikować wysoki potencjał w swojej organizacji, i skorzystaj z naszej analizy kompetencji przywódczych, aby szybko doskonalić ich umiejętności przywódcze.

Zbadaj Swoją Kadrę Menadżerską

Czy Twoja obecna kadra zarządzająca posiada odpowiednie kompetencje do realizacji Twojej strategii? Korzystając z naszej dopasowanej Analizy Przywództwa, sprawdzisz poziom tych kompetencji u menedżerów w Twojej firmie.

Rozwój Umiejętności Coachingowych

Pomóż swoim menedżerom stać się lepszymi coachami, korzystając z naszego raportu Rozwój Kompetencji Behawioralnych - Coaching, który porównuje ich zachowania z zachowaniami skutecznych coachów.

Spraw, aby Twoi Menadżerowie Wzbudzali Zaangażowanie

Zaangażowanie to zjawisko psychologiczne, które jest unikalne dla każdej osoby. Dlatego ważne jest, abyś dał swoim menedżerom kluczowe informacje niezbędne do zrozumienia i wsparcia zaangażowania poszczególnych pracowników. Nasze indywidualne raporty dotyczące zaangażowania przedstawiają mapę aspiracji, oczekiwań i powiązanych z nimi zachowań każdego pracownika, aby zmaksymalizować zaangażowanie i zatrzymanie osób w organizacji.

Zbuduj Sukcesję Przywództwa

Buduj sukcesję przywództwa, korzystając z naszej funkcji Planowania Sukcesji, która zawiera unikalny system ułatwiający odkrycie, kto jest gotowy do objęcia nowej roli.

  • ROZWIĄZANIA
  • ASSESSMENTY
  • TECHNOLOGIA
  • ZASOBY
  • O NAS

Obserwuj Nas

Chcesz dowiedzieć się więcej?
Skontaktuj się, aby otrzymać bezpłatne demo