worldwide

Technologia Paradoksalnego Przywództwa

Czy silne cechy są prawdziwie mocnymi stronami? Czy są potencjalnymi zakłócaczami? Większość ocen bierze pod uwagę fakt, że silne cechy mogą stanowić utrudnienia, ale należy sobie z tym poradzić, po prostu przyznając, że dana osoba może czasami wykazywać związane z tym niekorzystne zachowania. Tylko technologia Paradoks precyzyjnie określa, czy silna cecha jest rzeczywiście prawdziwie mocną stroną, czy zakłócaczem.

Jak Działa Paradoks

Każda cecha może być mocną stroną lub zakłócaczem, w zależności od tego, czy cecha ta jest zrównoważona przez inną pozornie przeciwną (paradoksalną) cechę. Na przykład, jeśli dana osoba ma silnie rozwiniętą zarówno Szczerość, jak i Dyplomację, obie będą mocnymi stronami dzięki zachowaniu balansu podczas komunikacji. Z drugiej strony, jeśli dana osoba ma rozwiniętą tylko jedną z paradoksalnych cech, będzie to skutkowało potencjalnym obniżeniem efektywności tej osoby wynikającym z braku balansu w zachowaniach. Na przykład osoba o bardzo silnie rozwiniętej szczerości i słabo rozwiniętej dyplomacji będzie miała silną tendencję do bezceremonialności, co prowadzi do niepotrzebnych konfliktów, braku zaufania i zwiększonej rotacji pracowników. W odwrotnej sytuacji, osoba o bardzo silnie rozwiniętej dyplomacji i słabo rozwiniętej szczerości będzie miała silną tendencję do wymijającego stylu komunikacji, powodując niejasność i problemami wynikającymi z nieporozumień. W niektórych przypadkach osoba może mieć słabo rozwiniętą zarówno szczerość, jak i dyplomację, co wskazuje, że będzie starała się unikać komunikacji. Kluczem jest wzmocnienie i zbalansowanie obu stron paradoksu.

Dlaczego Ludzie Mają Trudności Ze Zmianą

Ludzie, którzy są nie posiadają balansu w paradoksie, mają tendencję do demonizacji cechy, która jest u niech słabiej rozwinięta. Na przykład ludzie, którzy mają wysoką Szczerość i niską Dyplomację, uważają się za prawdomównych i postrzegają Dyplomację za fałszywość. Jeśli zostaną skonfrontowani z ich bezceremonialnością, mogą powiedzieć: „Wolisz, żebym kłamał?” Lub „Chcesz, żebym owijał w bawełnę?”. Dzięki zrozumieniu balansu związanego z paradoksem, mogą zacząć zauważać negatywne konsekwencje swojego braku równowagi i zacząć rozwijać zrównoważone podejście do komunikacji.

Technologia Paradoks analizuje i określa szerokie spektrum cech, które mogą obniżać efektywność bez konieczności zadawania negatywnych pytań w kwestionariuszu. Jest to niezwykle istotne, ponieważ cechy te zwykle stanowią 60–75% czynników wpływających na sukces w pracy.

Paradoksy Harrison Stanowią Kluczowe Wartości

Technologia Paradoks mierzy, w jaki sposób pracownicy zarządzają 12 paradoksalnymi parami cech, które dotyczą kluczowych wartości. Istnieją cztery podstawowe wartości w każdym z obszarów:

Relacje: Obiektywizm (Opinie), Zdrowa Samoocena (Postrzeganie Siebie), Otwarta Dyplomacja (Komunikacja) i Współpraca (Oddziaływanie).

Osiągnięcia: Logiczna Intuicja (Podejmowanie Decyzji), Aktywność (Motywacja), Kreatywność (Innowacja) i Elastyczna Organizacja (Organizacja).

Przywództwo: Rozważność (Strategia), Wspierające Egzekwowanie (Kierowanie), Odpowiedzialna Współpraca (Delegowanie) oraz Realistyczny Optymizm (Postawa Życiowa).

Paradoksalne Przywództwo

Wszystkie paradoksy Harrison odnoszą się do przywództwa i mają znaczny wpływ na firmę i na panującą w niej kulturę. Na przykład pewność może być mocną stroną dla lidera, ale jeśli nie jest zbalansowana rozważaniem pomysłów innych, pewność przechodzi w dogmatyzm, który tłumi innowacje i powoduje zwiększoną rotację pracowników. I odwrotnie, liderzy, którzy są otwarci na różne pomysły, ale nie mają pewności co do własnych poglądów, będą pozbawieni jasności i zdecydowania, co prowadzi do nieporozumień w zespole.

Technologia Paradoks firmy Harrison jest uznawana przez organizacje na całym świecie za najlepszy sposób na określenie zdolności przywódczych i efektywności w pracy poprzez dostarczenie wiarygodnej „mapy” balansu w paradoksach, które wspierają lub hamują liderów.

  • ROZWIĄZANIA
  • ASSESSMENTY
  • TECHNOLOGIA
  • ZASOBY
  • O NAS

Obserwuj Nas

Chcesz dowiedzieć się więcej?
Skontaktuj się, aby otrzymać bezpłatne demo