worldwide

Rozwój Talentów, który jest nastawiony na indywidualne potrzeby i zmniejsza koszty.

Harrison zapewnia dogłębny wgląd w rozwój osób i organizacji. Analizy te są używane przez naszych Klientów na całym świecie w celu optymalizacji budżetu na rozwój talentów.

W przypadku pracowników obejmuje to dopasowanie do odpowiedniego stanowiska, coaching, rozwój efektywności, indywidualne plany rozwoju, zaangażowanie pracowników, zdolności przywódcze i rozwój kompetencji behawioralnych.

W przypadku rozwoju organizacji obejmuje to dogłębną analizę potencjału przywódczego, rozwoju talentów, planowania sukcesji, rozwoju zespołów, zaangażowania organizacyjnego i zatrzymania talentów.Dopasowanie do Stanowiska

Nasz Raport Analiza Sukcesu Zawodowego zapewnia kluczowe informacje na temat dopasowania do stanowiska poprzez porównanie zachowań i cech poszczególnych osób z określonymi kryteriami oraz wskazanie prawdopodobieństwa odniesienia sukcesu. Dostarcza niezbędnych danych potrzebnych do podjęcia decyzji dotyczących awansu lub zmiany pracy oraz identyfikuje potrzeby rozwojowe danej osoby w odniesieniu do określonej roli.

Coaching

Harrison współpracuje z ponad 1000 coachów na całym świecie, aby zapewnić naszym Klientom wsparcie coachingowe za pomocą raportów Harrison. Jeśli Klienci preferują korzystać z coachów wewnętrznych, zapewniamy szkolenia i certyfikację.

Rozwój Efektywności

Raport Analiza Sukcesu Zawodowego porównuje zachowania danej osoby z czynnikami odpowiedzialnymi za sukces na określonych stanowiskach. Nasz raport Paradoks zapewnia kluczowe informacje na temat paradoksalnych zachowań, które mogą ułatwić lub utrudnić osiągnięcie sukcesu.

Indywidualne Plany Rozwoju

Nasz raport Rozwój na Stanowisku określa kluczowe obszary rozwojowe związane z sukcesem w pracy oraz zawiera jasne i praktyczne plany rozwoju pracowników nastawione na ich indywidualne potrzeby rozwojowe. Plany te są dostosowane do wybranego stanowiska lub kompetencji behawioralnej i zapewniają wieloetapowe ćwiczenia w celu rozwinięcia wymaganych umiejętności pracownika.

Rozwój Kompetencji Behawioralnych

Raporty kompetencji behawioralnych porównują zachowania danej osoby z zachowaniami wymaganymi dla określonych rodzajów kompetencji, w tym kompetencji Przywództwa, kompetencji Inteligencji Emocjonalnej, kompetencji Współpracy lub dowolnych kompetencji dostosowanych do potrzeb organizacji.

SmartQuestionnaire

Dzięki wykorzystaniu SmartQuestionnaire za pomocą jednego kwestionariusza dokonujemy pełnej diagnozy Talentów. Mierzy on 175 cech w zaledwie 25 minut i może być wykorzystywany do generowania wszystkich raportów dla naszych Talentów, pozwalając oszczędzić czas i pieniądze.

  • ROZWIĄZANIA
  • ASSESSMENTY
  • TECHNOLOGIA
  • ZASOBY
  • O NAS

Obserwuj Nas

Chcesz dowiedzieć się więcej?
Skontaktuj się, aby otrzymać bezpłatne demo