worldwide

Badania Benchmarkingowe: Budowanie Profili Stanowiskowych

Ogólnoświatowe badania Harrison wykazały, że zachowania sprzyjające odniesieniu sukcesu są unikalne dla konkretnych zawodów i że same cechy osobowości nie mogą być wykorzystane do skutecznego przewidywania sukcesu w pracy.

Formuły Sukcesu Zawodowego Harrison (Job Success Formulas - JSF) są oparte na 30-letnich badaniach oceniających czynniki związane z sukcesem na konkretnych stanowiskach. Każda z naszych ponad 650 JSF ma 10 wariantów zależnych od poziomu doświadczenia i zarządzania.

Harrison może przeprowadzić badania benchmarkingowe odnoszące się do konkretnych stanowisk w Twojej organizacji. Do badania zapraszane są osoby osiągające wysokie, średnie i niskie wyniki na danym stanowisku. Na podstawie analizy wyników Harrison dokładnie określi jakie czynniki decydują o wysokiej efektywności na tym stanowisku. W efekcie powstaje spersonalizowana Formuła Sukcesu Zawodowego, będąca narzędziem do Twojego wyłącznego wykorzystania podczas rekrutacji i rozwoju pracowników.

Benchmarking Harrison wykorzystuje zaawansowaną technologię aby:

 • Wykorzystać pełen zakres 175 cech i predyspozycji, w tym zachowania, postawa, motywacja, umiejętności interpersonalne, preferencje dotyczące pracy, preferencje dotyczące zadań, preferencje środowiska pracy, zainteresowania i preferencje zatrudnienia
 • Określić czynniki, które odróżniają osoby osiągające wysokie wyniki od nieefektywnych pracowników na danym stanowisku
 • Przypisać wagę dla każdej cechy
 • Zmierzyć, w jaki sposób dany poziom każdego czynnika wpływa na efektywność
 • Konsekwentnie uzyskiwać wysokie korelacje z efektywnością pracy
 • Zrealizować wszystkie te cele przy minimalnym koszcie i krótkim czasie realizacji

 • ROZWIĄZANIA
 • ASSESSMENTY
 • TECHNOLOGIA
 • ZASOBY
 • O NAS

Obserwuj Nas

Chcesz dowiedzieć się więcej?
Skontaktuj się, aby otrzymać bezpłatne demo