worldwide

Zwiększ Zaangażowanie Pracowników

Zaangażowani pracownicy to tacy, którzy podejmują inicjatywę, aby pomóc firmie odnieść sukces. Korzystając z naszych narzędzi, które mierzą i wspierają zaangażowanie indywidualne i grupowe stwórz kulturę, w której pracownicy dają z siebie wszystko.

Tradycyjne ankiety dotyczące zaangażowania pracowników mierzą tylko problemy z zaangażowaniem grup, ignorując indywidualne dane, które są kluczowe dla zaangażowania i zakładają, że wyłącznie menedżerowie są odpowiedzialni za zaangażowanie. Takie podejście nie pozwala osiągnąć potencjału napędzającego zaangażowanie, ponieważ ignoruje indywidualne potrzeby i zakłada, że zaangażowanie jest osiągane tylko w wyniku dobrych praktyk zarządzania. Podejście Harrisona mierzy zarówno zaangażowanie indywidualnych osób, jak i zaangażowanie grupowe, opierając się na założeniu, że zaangażowanie jest wspólną odpowiedzialnością pracownika i organizacji. Harrison Assessments pokazuje również obszary, które są ważne dla pracownika, dzięki czemu wiemy jak go zaangażować.

SmartQuestionnaire

Nie ma potrzeby przeprowadzania oddzielnych ocen i ankiet dotyczących zaangażowania. Wszystkie dane można zebrać za pomocą SmartQuestionnaire Harrison Assessments, którego wypełnienie zajmuje 25 minut, oszczędzając czas i pieniądze. Zamiast wypełniać kwestionariusze dotyczące zaangażowania, które koncentrują się na ocenie menedżerów, pracownicy są pytani, co jest dla nich ważne i do jakiego stopnia każdy z tych czynników jest obecnie spełniony. SmartQuestionnaire pyta również o preferencje dotyczące zatrudnienia, zapewniające dane niezbędne do zidentyfikowania zachowań, których pracownicy potrzebują, aby spełnić własne oczekiwania. Aby poznać poziom satysfakcji w danym obszarze pracownicy muszą odpowiedzieć jedynie na pytania kontrolne (Pluse Check), które zajmują mniej niż 5 minut.

Zaangażowanie Pracownika

Zaplanuj skuteczne wsparcie każdego pracownika, znając jego potrzeby. Zapewnij pracownikom odpowiednie role i zadania, dzięki którym mogą się zaangażować w większym stopniu. Poznaj oczekiwania poszczególnych pracowników i stopień ich spełnienia na danym stanowisku. Zidentyfikuj, w jaki sposób firma może pomóc im spełnić te oczekiwania, a także co pracownik musi zrobić, aby czerpać większą satysfakcję z pracy.

Dostarczamy kluczowych danych, które zwiększają zaangażowanie poszczególnych osób. Możemy łatwo nauczyć Twoich menedżerów wykorzystania tych danych do budowania i zwiększania zaangażowania.

Badanie Zaangażowania Pracowników

Odkryj, co jest naprawdę ważne dla Twojego Talentu. Dowiedz się, jakie są jego oczekiwania i czy jego najważniejsze potrzeby są obecnie zaspokajane. Nasze badanie zaangażowania pracowników jest zintegrowane z SmartQuestionnaire i zapewnia przydatne dane do budowania zaangażowania. Możesz stworzyć strategie budowania zaangażowania w organizacji, w oparciu o to, które oczekiwania są najsilniejsze i poziom satysfakcji w danym obszarze.

  • ROZWIĄZANIA
  • ASSESSMENTY
  • TECHNOLOGIA
  • ZASOBY
  • O NAS

Obserwuj Nas

Chcesz dowiedzieć się więcej?
Skontaktuj się, aby otrzymać bezpłatne demo