worldwide

Kompetencje Senior Lider i Rozwój Przywództwa

Assessment Kompetencje Przywództwa Senior Lider Harrisona jest rozwiązaniem dedykowanym do oceny potencjału i rozwoju kluczowych liderów w Twojej organizacji. Porównując ich tendencje behawioralne z cechami wspólnymi dla efektywnych przywódców, otrzymasz informacje o poziomie kompetencji przywódczych Twoich liderów. Pozwoli to im zrozumieć, jak dostosować ich zachowania, aby zmaksymalizować swoją efektywność.

Rozwój Kompetencji Przywództwa

Harrison zapewnia analizę zachowania danej osoby w porównaniu z 10 kompetencjami senior lidera. Zapewnia szczegółowy wgląd w motywacje i zachowania związane z każdą kompetencją przywództwa, a także praktyczne wskazówki dotyczące rozwoju kompetencji.

Nasze kompetencje Senior Lider

Diagnoza Kompetencji Senior Lider oparta jest o nasz SmartQuestionnaire, który mierzy 175 cech. Na podstawie tych samych odpowiedzi do kwestionariusza możesz zweryfikować dopasowanie osoby do konkretnych stanowisk i innych kompetencji lub konkretnych zachowań związanych z sukcesem w pracy.

Rozwijaj Kompetencje Przywództwa Potrzebne Do Spełnienia Twojej Misji

Jeśli Twoja organizacja ma już swoje unikalne kompetencje przywódcze, nasze kompetencje Senior Lider można dostosować do twoich potrzeb lub zmienić ich nazwę. Wzmocnij swoich liderów zindywidualizowanymi planami rozwoju kompetencji przywództwa, które odzwierciedlają Twoją kulturę organizacyjną i jej cele.

  • ROZWIĄZANIA
  • ASSESSMENTY
  • TECHNOLOGIA
  • ZASOBY
  • O NAS

Obserwuj Nas

Chcesz dowiedzieć się więcej?
Skontaktuj się, aby otrzymać bezpłatne demo