worldwide

Assessment Paradoksalne Przywództwo Identyfikuje Zdolności Liderskie

Assessment Paradoksalne Przywództwo Harrison zapewnia kluczową wiedzę na temat wyborów, których liderzy muszą dokonywać codziennie. Dostarcza analizy związanej z paradoksami przywództwa, które ujawniają mocne strony i obszary rozwojowe danej osoby. Assessment Paradoksalne Przywództwo diagnozuje 12 paradoksów przywódczych, które ujawniają subtelne wyzwania związane z balansem zachowań, dając liderom głęboki wgląd w najważniejsze kwestie w obszarze przywództwa.

Paradoksalne Pary Zachowań

 • Pewność co do swoich opinii z otwartym umysłem
 • Pewność siebie z chęcią samodoskonalenia
 • Bezpośredniość i szczerość z taktowością i szacunkiem
 • Spełnianie własnych potrzeb z pomaganiem innym
 • Logika z intuicją
 • Samomotywacja z zarządzaniem stresem

Aby być skutecznymi, liderzy muszą zrównoważyć paradoksy przywództwa. Na przykład muszą egzekwować, ale jednocześnie muszą utrzymywać z ludźmi dobre relacje. Jeśli nadmiernie skupią się na relacjach, ale nie będą pociągać ludzi do odpowiedzialności, nie uzyskają maksymalnej efektywności. Z drugiej strony, jeśli skoncentrują się na egzekwowaniu bez dbania o relacje, zdemotywują pracowników i spowodują rotację w zespole.


Liderzy często uważają swoje silnie rozwinięte cechy za mocne strony, podczas gdy w wielu przypadkach są one utrudnieniami. Ten brak samoświadomości stanowi przeszkodę w osiągnięciu balansu w paradoksach związanych z przywództwem. Na przykład Pewność może być wielkim atutem, ale jeśli nie jest zrównoważona rozważaniem pomysłów innych, pewność siebie staje się Dogmatyzmem, który tłumi innowacje i powoduje rotację pracowników. I odwrotnie, liderzy, którzy są otwarci na różne idee bez zaufania do własnych poglądów (Niezdecydowanie), będą pozbawieni klarowności, co prowadzi do zamieszania w zespole.

Nasz Assessment Paradoksalne Przywództwo dostarcza istotne spostrzeżenia, których liderzy potrzebują do zrozumienia zachowań związanych z balansem i podjęcia wyzwania polegającego na utrzymaniu tej niezwykle ważnej równowagi.

 • ROZWIĄZANIA
 • ASSESSMENTY
 • TECHNOLOGIA
 • ZASOBY
 • O NAS

Obserwuj Nas

Chcesz dowiedzieć się więcej?
Skontaktuj się, aby otrzymać bezpłatne demo