worldwide

Assessmenty na Stanowiska Kierownicze dla ponad 600 pozycji

Wymagania dotyczące stanowiska mogą się znacznie różnić, w zależności od zadań i zakresu odpowiedzialności. Na przykład kierownictwo techniczne ma inne wymagania behawioralne niż stanowiska do obsługi klienta lub zarządzania sprzedażą. Aby być precyzyjnym, ocena na stanowisko kierownicze powinna być specyficzna dla wymagań konkretnej pozycji.

Dostępnych jest ponad 600 wariantów Assessmentów na Stanowiska Kierownicze opartych na ponad 30 latach badań. Każda ocena zazwyczaj mierzy 10 istotnych czynników sukcesu, a także 40 potencjalnych zakłócaczy efektywności. Zapewnia menedżerom kluczowe informacje, których potrzebują, aby pozostać efektywnymi.

Assessment na Stanowisko Kierownicze w 25 minut

Nasz SmartQuestionnaire mierzy 175 cech w zaledwie 25 minut. Po wybraniu konkretnego stanowiska kierowniczego nasze assessmenty porównują zachowania danej osoby z zachowaniami osób odnoszących sukcesy w zarządzaniu na tej konkretnej pozycji.

Technologia Paradoks

Technologia Paradoksu Harrison zapewnia nową perspektywę w assessmentach managerskich, analizując balans zachowań niezbędny do odniesienia sukcesu na określonym stanowisku. Na przykład gotowość do podejmowania decyzji jest ważnym czynnikiem na większości stanowisk kierowniczych (w zależności od poziomu odpowiedzialności). Jeśli jednak nie będzie ono zrównoważone tendencją do zapraszania do współpracy, manager nie będzie miał szans na wykorzystanie wiedzy zespołu. Z drugiej strony manager musi wziąć odpowiedzialność za podejmowanie trudnych decyzji, nawet jeśli inni się z nimi nie zgadzają. Osiągnięcie równowagi w paradoksach jest kluczem do sukcesu w zarządzaniu.

  • ROZWIĄZANIA
  • ASSESSMENTY
  • TECHNOLOGIA
  • ZASOBY
  • O NAS

Obserwuj Nas

Chcesz dowiedzieć się więcej?
Skontaktuj się, aby otrzymać bezpłatne demo